Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Prohlášení o pravosti podpisu

Advokátní kancelář vede Knihu o prohlášeních o pravosti podpisu vydanou Českou advokátní komorou. Mgr. et Mgr. Renáta Benetková je tak oprávněna činit tato prohlášení u listin sepsaných advokátem i u listin advokátem nesepsaných, a proto nemusíte ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta.

Takto provedená ověření mají stejnou povahu jako ověření sepsaná u notáře nebo na úřadech vedoucích matriku.

Za ověření jednoho podpisu náleží advokátovi poplatek 30,- Kč.

seal.jpg
 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 5266327329/0800