Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, advokátka, ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526

Sídlo advokátní kanceláře: Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice (státní zámek - levé křídlo, vstup z parku)

ID datové schránky: 6kenrpm
Číslo bankovního účtu: 6675539319/0800

Tel.: +420 724 366 907
E-mail: info@akbenetkova.cz
Web: www.akbenetkova.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 14       -       16
Úterý dle  tel.  dohody
Středa  8       -       12
Čtvrtek dle  tel.  dohody
Pátek dle  tel.  dohody

Mimo úřední hodiny - dle telefonické dohody.
Dle Vašich potřeb může být právní poradenství poskytnuto rovněž přímo ve Vašem bydlišti či sídle.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem (GDPR)
Poučení klientů o povinnostech advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb. (AML)
______________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění na orgán řešení spotřebitelských sporů:

Pokud s námi uzavíráte smlouvu o poskytnutí právních služeb jako spotřebitel, tj. mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, přísluší Vám podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 6675539319/0800