Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. et Mgr. Renáty Benetkové, advokátky v Hořovicích.

hands.jpg

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní advokátní služby v širokém spektru právních oblastí. Pomůžeme Vám s převodem Vaší nemovitosti a zajištěním vyplacení kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy. Sepíšeme kupní, nájemní, darovací a jiné smlouvy dle Vašich dispozic. Budeme Vám naslouchat a co nejšetrněji vyřešíme Váš rozvodvypořádání společného majetku. Pomůžeme Vám s uplatněním nároků na náhradu újmy a odškodnění. Budeme vyvíjet maximální snahu při hledání mimosoudních řešení sporů, do kterých jste se dostali. Pomůžeme Vám s exekucí a oddlužením.

Při své činnosti spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí, zejména s finančním a daňovým poradcem, znalcem, notářem a soudním exekutorem.

Ke každému případu přistupujeme individuálně. Naším cílem je najít nejlepší řešení Vaší věci a uspokojit Vaše oprávněné nároky a požadavky.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 5266327329/0800