Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Darování nemovitosti

Řádný převod nemovitostí při jejich prodeji či darování je jednou z nejčastějších služeb, které naše právní kancelář klientům poskytuje, a na její vysokou profesionální úroveň klademe velký důraz.

V případě, že chcete darovat dům, byt či pozemky nebo jejich spoluvlastnický podíl, Vám můžeme poskytnout službu na klíč. Jak to celé probíhá?

  • na úvodní schůzce v naší kanceláři, která je zdarma, vše dohodneme; v případě dohody lze vše dojednat i pouze prostřednictvím telefonu a e-mailu nebo se můžeme setkat u Vás doma
  • důležité podklady si zajistíme sami - naše kancelář má on-line přístup na katastr nemovitostí, tudíž nemusíte shánět aktuální výpis z katastru nemovitostí či hledat nabývací tituly
  • sepíšeme pro Vás darovací smlouvu včetně případného zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti a dalších omezeních jako zřízení zákazu zatížení či převodu darované nemovitosti se všemi formálními náležitostmi
  • ověříme Vaše podpisy na smlouvě při jejím podpisu v naší kanceláři nebo u Vás doma
  • vystavíme návrh na vklad do příslušného katastru nemovitostí, který můžeme za Vás také podat
  • řízení o návrhu na vklad budeme monitorovat až do doby povolení vkladu

Od prvního kontaktu s Vámi k podání návrhu na vklad vlastnického práva Vámi či naší kanceláří neuplyne zpravidla více jak 14 dní.

Katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka bezodkladně po uplynutí zákonné 20 denní lhůty od podání návrhu na vklad.

Celkově tak převod nemovitosti potrvá něco málo přes 1 měsíc.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 6675539319/0800