Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. et Mgr. Renáty Benetkové, advokátky v Hořovicích.

hands.jpg

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní advokátní služby včetně právního poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména v oblasti dluhového poradenství, exekucíoddlužení; zabýváme se rovněž vymáháním pohledávek. Poskytujeme právní pomoc v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady újmy a odškodnění. Můžete si u nás nechat sepsat kupní a jiné smlouvy. Poradíme Vám a pomůžeme řešit prodeje, koupě a darování nemovitosti. Významnou pozornost věnujeme hledání mimosoudních řešení sporů.

Při své činnosti spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí, zejména s finančním a daňovým poradcem, znalcem a soudním exekutorem.

Ke každému případu přistupujeme individuálně. Naším cílem je najít nejlepší řešení Vaší věci a uspokojit Vaše oprávněné nároky a požadavky.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Pražská 988/35, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČO: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 5266327329/0800